Saturday, 10 March 2012

Sejarah Penubuhan 4B


Seawal penubuhannya, Gerakan Belia 4B adalah bertujuan memberi peluang kepada belia luar bandar untuk bergiat dalam bidang pertanian, penternakan khasnya di kampung bagi membangunkan sektor pertanian di luar bandar. Disamping itu juga bertujuan untuk menyatukan belia dari kaum Melayu, India dan Cina melalui dasar pertanian serta mencari pelapis untuk menjadi pemimpin di peringkat Belia 4B dan seterusnya penuhuhan politik yang lain.  Kesedaran masyarakat Melayu dalam peristiwa 13 Mei 1969 mulai mengalami perubahan di mana banyak bantuan kerajaan disalurkan kepda orang Melayu hinggakan masyarakat Bumiputera dikenali maysarakat sebsidi. Paling Utama ialah menjadi satu tanggungjawab kerajaan untuk membantu rakyatnya. Atas semangat inilah GB4B ditubuhkan agar kerajaan dapat membantu orang Melayu supaya bersikap keusahawanan dan tidak cemburu dengan kejayaan kaum lain.  Secara khusus tujuan GB4B adalah seperti berikut :
  • Menyatu, menyusun dan menggembeleng tenaga belia untuk mengambil peranan  positif dalam pembangunan negara dan untuk menegakkan maysarakat yang adil.
  • Memberi pendidikan rohani dan jasmani.
  • Melatih ahli-ahli mengambil bahagian yang sepenuhnya demi kepeningan 4B, Agama, Bangsa dan Negara.
  • Menggalak dan menganjurkan pengkajian, latihan dan bimbingan untuk belia-belia dalam semua bidang kemahiran dan pengetahuan.
  • Memajukan dan mengukuhkan kedudukan ekonomi ahli-ahli untuk  mewujudkan masyarakat yang lebih makmur.
  • Menaja dan memimpin usaha-usaha berkhidmat yang tulin berdasarkan rasa tanggungjawab dan keikhlasan.
  • Menggalakkan ahli bergerak ke arah kehidupan yang sempurna yang berasaskan kehormatan diri dan sifat berdikari dan berdisiplin.

No comments:

Post a Comment